Sanja
dr Sanja Aleksić-Kovačević
redovni profesor, šef katedre
E-mail: skovacevic@vet.bg.ac.rs
dr Darko Marinković
vanredni profesor
E-mail: darko@vet.bg.ac.rs
Vladimir
dr Vladimir Kukolj
vanredni profesor
E-mail: vkukolj@vet.bg.ac.rs
Ivana
dr Ivana Vučićević
docent
E-mail: ivanav@vet.bg.ac.rs
Sladjan
dr Slađan Nešić
docent
E-mail: sladjan@vet.bg.ac.rs
Milan
DVM Milan Aničić
asistent
E-mail: anicicm@vet.bg.ac.rs
Snezana
Snežana Stevanović
laborant
Marija
biolog Marija Stanišić
laborant
Zivan
Živan Vuković
higijeničar
Senka
Senka Nikolić
higijeničar
Daliborka
Daliborka Alimović
higijeničar