UDŽBENICI
Opsta
Opšta patologija
Knežević M., Jovanović M.
Makarije, Beograd, 2008.
Specijalna
Specijalna veterinarska patologija
Jovanović M., Aleksić-Kovačević S., Knežević M.
Udruženje veterinarskih patologa Srbije, Beograd, 2012.
Obdukcija
Tehnika obdukcije životinja
sa osnovama tanatologije

Marinković D., Nešić V.
Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, 2013.
Patohistologija
Praktikum iz patohistoloških vežbi
Knežević M., Jovanović M.
Max papir, Beograd, 1994.
MONOGRAFIJE
Retro
Retrovirusne infekcije mačaka
Aleksić-Kovačević S.
Minax, Beograd, 1999.
Limfomi
Limfomi pasa i mačaka
Aleksić-Kovačević S.
Mladost biro, Beograd, 2005.
Fibroza
Parazitska fibroza jetre kod životinja
Kukolj V.
Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, 2017.