др Дарко Маринковић
ванредни професор
Лични подаци:
Датум и место рођења: 31.05.1975., Београд, Србија
Националност: Србин

Професионални подаци:
Завршио XII београдску гимназију
1994. године уписао Факултет ветеринарске медицине у Београду.
2000. године дипломирао на Факултету ветеринарске медицине у Београду са просечном оценом 9,13.
2000. године, на Факултету ветеринарске медицине у Београду, уписао постдипломске студије, магистратура, смер – Патологија и терапија животиња и положио све испите предвиђене програмом са просечном оценом 9,2.
2005. године одбранио магистарску тезу под насловом „Морфолошка испитивања хроничног опструктивног обољења плућа коња“.
2005. године на Факултету ветеринарске медицине у Београду уписао постдипломске студије, специјализација, област Патологија домаћих и експерименталних животиња и положио све испите предвиђене програмом са просечном оценом 10,00.
2008. године одбранио специјалистички рад под насловом „Морфолошке карактеристике верминозног артеритиса кранијалне мезентеријалне артерије коња“.
2009. године одбранио докторску дисертацију под насловом „Полиморфонуклеарни леукоцити у патогенези рекурентне опструкције ваздушних путева (RAO) коња“
Говори енглески и служи се немачким и грчким језиком.

Истраживачка интересовања:
патологија коња, паса, мачака и дивљих животиња, цитологија, патологија респираторног и репродуктивног система.

Континуирана едукација:
Учествовао на 39 курсева и научно-истраживачких скупова

Публикације:
Објавио 122 научна и стручна рада.

Учешће на пројектима:
Био ангажован на пројекту који је финансирало Министарство за науку, технологију и развој „Изучавање етиопатогенезе и патоморфолошких карактеристика обољења животиња недовољно познате етиологије“ ОИ – 1659 (2001 – 2006).
Био је ангажован на 3 пројекта које финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије:
„Испитивања механизама резистенције и токсичности антихелминтика – ГАБА и никотинских агониста“, број ОИ – 145026
„Дифузни систем звездастих (stellata) ћелија и њихова улога у оштећењу ткива, репарацији и неопластичним процесима код сисара“, број OИ -156010
„Савремене молекуларне и имунске методе у дијагностици обољења домаћих животиња изазваних живим агенсима“, број ТР – 20061
Тренутно ангажован на пројекту које финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије: „ Развој биљних лекова и биоцида на бази карвакола, тимола и цинамалдехида за примену у ветеринарској медицини, сточарству и производњи хране без штетних резидуа“ ТР 31087

Учешће у настави:
Активно учествује у настави на предметима на основним студијама: Општа патологија, Специјална патологија.
Укључен је у извођење наставе из изборног предмета Увод у ветеринарску лабораторијску праксу, обавезне изборне области Клиничка патологија и терапија малих животиња и коња и Спортска медицина.
Такође учествује и у извођењу наставе у оквиру Академске специјализације из ветеринарске медицине у оквиру изборних предмета Грађа и функција ћелија, ткива и органа у физиолошким и патофизиолошким условима и Клиничка патологија: Методе хематолошких, биохемијских, цитолошких и патохистолошких испитивања.
У оквиру Докторских академских студија учествује у извођењу наставе из предмета Патоморфолошке промене и клиничке манифестације болести

Професионално чланство:
Српско ветеринарско друштво
Charles Louis Davis Fondation
Европско удружење ветеринарских патолога
Антидопинг агенција Републике Србије

Кретање у служби:
2000. – 2005. асистент приправник, Катедра за патолошку морфологију, Факултет ветеринарске медицине
2005. – 2011. асистент, Катедра за патолошку морфологију, Факултет ветеринарске медицине
2011. – 2016. доцент на Катедра за патолошку морфологију, Факултет ветеринарске медицине
2016. године изабран у звање ванредног професора на Катедра за патолошку морфологију, Факултет ветеринарске медицине