Sanja
dr Sanja Aleksić-Kovačević
redovni profesor, šef katedre

ENGLISH VERSION

Рођена 17. јануара 1965. године у Београду.


Образовање:
Основну и средњу школу завршила одличним успехом у Београду.
1983. Уписала Ветеринарски факултет, Универзитета у Београду.
1989. Дипломирала на Ветеринарском факултету, Универзитета у Београду,  (п.о. 9,26).
1990. Асистент на Kатедри за патологију, Ветеринарског факултета у  Београду.
1991. Звање магистра наука на Ветеринарском факултету,  у Београду. Одбранила mагистарску тезу под насловом: Испитивање локалног имунолошког система плућа мишева при експериментално активисаној латентној Pneumocystis carinii инфекцији.
1993. Звање доктора наука на Ветеринарском факултету,  у Београду. Одбранила  докторску дисертацију под насловом: Испитивање локалног имунолошког система плућа  мачака са спонтаним ретровирусним инфекцијама.
2005. Специјализација из патологије, на Факултету ветеринарске медицине у Београду.
Одбранила Специјалистички рад под насловом: Ретроспективна анализа тумора коже паса.
1995. - 2000. Доцент, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду.
2000.- 2005. Ванредни професор, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду.
2005. Редовни професор,  Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду.

Радови :
Објавила 2 монографије, 1 уџбеник, око 170 радова, од чега преко 50 sa sciлисте.
Одржала више предавања на домаћим и међународним скуповима.
Члан је уређивачког одбора часописа Ветеринарски гласник / М51 категорије, од 2010. године.
Главни и одговорни уредникводећег међународног часописа Acta Veterinaria- Beograd / М22 категорије, од 2014. Године. Носилац Златне повеље за успех главног уредника, 2016. године.

Учешће на пројектима:
Руководилац два пројекта МНТР (основна истраживања), учесник пројеката МНТР из области основних истрживања и технолошког развоја и учесник једног међународног пројеката (Швајцарске владе).

Менторства:
Докторске дисертације: 5 пута ментор, 10 пута члан комисије.
Магистрске тезе: 5 пута ментор, 10 пута члан комисије.

Образовање у иностранству:
У дужим и краћим боравцима око 3 године.
University Minas Gerais, Бразил, 1988.  (3 месеца).
University Hohenheim, Немачка, 1989. (2 месеца).
Институт ѕа патологију, JL University Giessen, Немачка, DAAD, 1991-1992. (12 месеци).
Институт ѕа патологију, University Leipzig, Немачка, 1994. (6 месеци).
Институт ѕа патологију, JL University Giessen, Немачка, 2000. (3 месеца).
Vet. Institut, BSE Lab. Prionics,  Загреб, Хрватска, 2002. (1 недеља).
Advanced course in Neuropathology, University of Bern, Швајцарска, 2003. (1недеља).
SAFOSO /CAPSERSA Project for BSE and other diseases in animals, University of Bern and Prionics BSE Lab. Zurich, Швајцарска, 2003
Veterinary Hospital , Vancouver, Канада, 2011. (1 месец).
Редовни учесник међународних симпозијума Европског удружења ветеринарских патолога ESVP и CLD.

Чланства у професионалним удружењима:
Европско удружење ветеринарских патолога, ESVP Board Member:  члан председништва од 2011. и даље.
Европско удружење ветеринарских патолога, ESVP - ECVP: члан научног одбора од 2013.
Charles Louis Davis Фондација ветеринарских патолога – CLD, USA
Удружење ветеринарских патолога Србије, Европско удружење за изучавање макрофага и дендритичних ћелија, Ветеринарска комора Србије иСрпско лекарско друштво.
Директор, организатор и предавач по позиву на Симпозијуму Eastern Europe Pathology, Charles Louis Davis Foundation, USA, Београд, 2004. 
Члан организационог одбора 28. Симпозијума Удружења ветеринарских патолога Европе, Београд, 2010.
Руководилац  акредитоване Лабораторије за патологију, ФВМ и Одељења за патохистологију и имунохистохемију, Лабораторије за патологију, Факултет ветеринарске медицине, Београд
Члан Већа групације медицинских наука, Универзитета у Београду.
Члан Већа института, Универзитета у Београду.
Члан Савета Факултета ветеринарске медицине у Београду.

Страни језици:
Активно знање енглеског, немачког и италијанског језика.

Личне способности:
Добрa комуникација и организационе способности. Удата, мајка двоје деце.

 

Lista odabranih radova iz kategorije M20 u poslednjem periodu:

1. Darko Marinkovic, Sanja Aleksic-Kovacevic, Pavle Plamenac: Cellular basis of chronic obstructive pulmonary disease in horses, International Review of Cytology, vol. 257, 2007., p. 213 – 247, ISBN-13: 978-0-12-373701-4 (ISBN-10: 0-12-373701-X), key words: horse, lungs, COPD, pathohistology, cytology (M 21, IF  5,988)

2. Milijana Knežević, Sanja Aleksić-Kovačević, Zoran Aleksić Cell Proliferation  in Pathogenesis of Esophagogastric lesions in pigs International Review of Cytology, Vol.260, 2007. p.1-34 ISBN-13: 978-0-12-374114-1, ISBN-10: 0-12-374114-9, key words: swine, esophagogastric ulcer, parakeratosis, hyperkeratosis (M 21, IF 5,988)

3. Becskei, Zsolt - Aleksić-Kovačević, Sanja – Rusvai, Miklos – Balka, Gyula –Jakab, Csaba – Petrovic,  Tamas – Knežević, Milijana: Distribution of porcine circovirus 2 CAP antigen in the lymphoid tissue of pigs affected by postweaning multisystemic wasting syndrome. - Acta Veterinaria Hungarica, 2010, 58, 4, p. 483-498. (M21, IF 1,264)

4. Velhner, Maja – Mitevski,  Dejan – Potkonjak, Dubravka – Stojanović, Dragica -  Kovačević,  Mira - Petrovic,  Tamas – Aleksić-Kovačević Sanja:  Biological properties of naturally attenuated infectious bursal disease  virus isolated from backyard chicken flock. - Acta Veterinaria Hungarica, 2010, 58, 4, p. 483-498. (M21, IF 1,264)

5. Aleksić-Kovačević Sanja, Kukolj V, Kureljušić B, Marinković D, Knežević Đ, Ignjatović I, Jovanović M, knežević Milijana , Gledić D. Role of hepatic stellate cells (HSCs) in development of hepatic fibrosis in cats with polycystic kidney disease (PKD). Acta Veterinaria (Beograd), Vol.60, No4, 2010, 391-400, Key words: cat, liver, fibrosis, HSCs, histopathology, immunohistochemistry (M 23, IF 0,179)

6. A. Agdestein / T.B. Johansen, V. Polacek, B. Lium, G. Holstad, D. Vidanovic, S. Aleksic-Kovacevic, A. Jørgensen, J. Žultauskas, S.F. Nilsen and B. Djønne: Investigation of an outbreak of mycobacteriosis in pigs, 2011, BMC Veterinary Research 2011, 7:63doi:10.1186/1746-6148-7-63 (M21, IF 2,370) http://www.biomedcentral.com/1746-6148/7/63

7. Nešić V., Resanović R., Marinković D., Nešić K., Lazarević M., Nešić S., Sanja Aleksić-Kovačević: Efficacy of T-2 toxin detoxifying agent in broiler chickens. Acta Veterinaria (Beograd), Vol.62, No2-3, 2012, 3171-182, Key words: broiler chickens, detoxification, Mycofix, T-2 toxin (M23, IF 0,179)

8. Djordjević Milena, Krstić V., Krstić N., Vasiljevic Maja, Ilić V., Vučićević Ivana, Sanja Aleksić-Kovačević: Morphological, immunophenotypic and clinical characteristics of dogs with lymphocytic, plasmacytic duodenitis, Acta Veterinaria (Beograd), Vol.62, No4, 2012, 445-454, Key words: dog, duodenum, endoscopy, histopathology (M23, IF 0,179)