Zaposleni na Katedri za patološku morfologiju u prethodnom istraživačkom ciklusu učestvovali su u realizaciji dva projekta koje je finansiralo Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije:

1. „Difuzni sistem zvezdastih (stellata) ćelija i njihova uloga u oštećenju tkiva, reparaciji i neoplastičnim procesima kod sisara“ – 156010D, rukovodilac projekta prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević

2. „Savremene molekularne i imunske metode u dijagnostici oboljenja domaćih životinja izazvanih živim agensima“ – TR20061, rukovodilac projekta prof. dr Milijana Knežević