Ivana
dr Ivana Vučićević
docent

Obrazovanje:           
Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu
Diplomirala sa prosečnom ocenom 9,64
Upisane magistarske studije (2004.god.), naučna oblast patologija i terapija životinja
Položen stručni ispit
Magistrirala na temu: „Uticaj peroralnog tretmana mineralnim adsorbentom na bazi zeolita na koncentraciju holesterola i žučnih kiselina u perifernoj krvi pasa“
Upisane specijalističke studije (2008. god.), oblast ”Zdravstvena zaštita živine”

Stipendije:    
Stipendija Kraljevine Norveške
Stipendija Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka
Stipendija Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije

Radno iskustvo:      
Stažirala na katedri za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu
Učesnik projekta na Fakultetu veterinarske medicine „Razvoj i primena novih proizvoda na bazi modifikovanih i oplemenjenih minerala u proizvodnji hrane“
Bila angažovana u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u odeljenju za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja i u okviru twinning projekta „Institutional Capacity Building within the Veterinary Directorate“
Bila zaposlena na određeno vremo na Naučnom Institutu za veterinarstvo Srbije u Beogradu (Odeljenje za epizootiologiju i zdravstvenu zaštitu živine i drugih ptica)
Bila angažovana na projektu Svetske banke „Serbia Transitional Agriculture Reform Project  (STAR)“ u okviru Sektora za ruralni razvoj, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Zaposlena na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu, Katedra za patološku morfologiju (od 2011. god)

Članstva:
Evropsko udruženje veterinarskih patologa
Udruženje patologa i citologa Srbije

Jezici:            
Engleski (konverzacija)
Ruski (poznavanje jezika)
Španski (početni nivo)

Rad na kompjuteru:
Word, Excel i internet

Stručna usavršavanja:
Prvi Simpozijum o zaštiti biodiverziteta i očuvanju autohtonih rasa domaćih životinja, Dimitrovgrad, 2012
Četvrti međunarodni Sajam konjarstva "HorseVille", Novi Sad, 2012
14. Kongres patologa i citologa Srbije, Beograd, 2012
XXXIII Seminar inovacija znanja veterinara, Beograd, 2012
Treći međunarodni Sajam konjarstva "HorseVille", Novi Sad, 2011
Agricultural Policy Forum 2010, Dresden, 2010
Seminar o rodnoj ravnopravnosti „Ravnopravno u Zakonu, ravnopravno u životu“, Beograd, 2010
Drugi međunarodni Sajam konjarstva "HorseVille", Novi Sad, 2010
Dvanaesto međunarodno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria, Subotica 2010
I seminar Poljoprivredne stručne službe Srbije za promociju savetodavnih poslova, Zlatibor, 2009
Radionica "Iskustva zemalja u okruženju u razvoju savetodavne službe u poljoprivredi, Banja Luka, 2009
Nacionalni konsultativni sastanak (organizator FAO) – Projekat tehničke podrške razvoju ljudskih resursa u savetodavnim poslovima u poljoprivredi, Beograd, 2009
Seminar ''Prezentacija savetodavne službe Kraljevine Norveške“ – u organizaciji Jaeren Produktutvikling iz Norveške i Sektora za ruralni razvoj RS, Beograd, 2009
Radionica " Uspostavljanje i upravljanje mrežom za podršku ruralnom razvoju " - Amparo Aragon Muñoz, Belgrade, 2009
Radionica "Pripremne aktivnosti za sprovođenje IPARD plana i programa; koraci u pripremi i sprovođenju IPARD-a" and "Monitoring i evaluacija IPARD programa " – María Fernández Sanz, Belgrade, 2009
Jedanaesto međunarodno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria, Subotica 2009 (učešće)
20. savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor 2008.god (učešće sa posterom i usmena prezentacija)
Conference on control and eradication of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI), Tirana 2008. god. (usmena prezentacija)
Deseto međunarodno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria, Kragujevac 2008. god. (učešće sa posterom)
Simpozijum X epizootiološki dani, Tara 2008. god. (usmeno izlaganje)
Animal Disease Disaster and Rapid Response Seminar (USA Department of Agriculture), Bečići 2007. god. (učešće)
Kurs monitoring zoonoza – u okviru Carl Bro projekta, 2006. god. (učešće)
12. godišnje savjetovanje veterinara Republike Srpske, Teslić 2006. god. (učešće sa posterom)
Osmo međunarodnog savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria, Neum 2006. god. (učešće sa posterom)
Sedmo međunarodnog savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Clinica veterinaria, Ohrid 2005. god. (učešće sa posterom)

Spisak radova

 1. Đorđević Milena, Krstić V., Krstić N., Vasiljević Maja, Ilić V., Vučićević Ivana, Aleksić – Kovačević Sanja, 2012, Morfološke, imunofenotipske i kliničke karakteristike limfocitno-plazmocitnog duodenitisa pasa, Acta veterinaria, (62) 4, 445-54
 2. Sanja Aleksić-Kovačević, Darko Marinković i Ivana Vučićević, 2012, Markeri značajni za prognozu i terapiju tumora pasa, Veterinarski žurnal Republike Srpske, (12) 1, 34-8
 3. Vučićević Ivana, Nešić S., Aleksić-Kovačević Sanja, 2012, Diferencijalna dijagnostika mastocitoma i histiocitoma pasa, Materia Medica, (28) 2, 599
 4. Vučićević M,  Stevanović J., Vučićević I., Pantelić A,  Đelić N, Resanović., Stanimirović Z, 2012, Sex determination in game birds management, Proceedings of the International symposium on hunting, »Мodern aspects of sustainable management of game population« Belgrade, 91-94
 5. Vučićević, M., Stevanović, J., Simeunović, P., Vučićević, I., Đelić, N., Stanimirović, Z. Stojić V, 2012, Analysis of the chd gene for sex determination of protected bird species, Proceedings of the International symposium on hunting, »Мodern aspects of sustainable management of game population« Belgrade, 83-86
 6. M. Vučićević i Ivana Vučićević, 2011, Zarazni bronhitis živine, XX savetovanje živinara, Tara 2011, Zbornik radova 7/8, 63-72
 7. Radmila Resanović, Z. Rašić, B. Kureljušić, Ivana Vučićević, 2009, Salmoneloza u živinarstvu u svetlu uvođenja vakcinacije, Veterinarski glasnik, (63) 3-4, 143-266
 8. Ivana Vučićević, D. Trailović, H. Šamanc, M. Adamović, 2008, Uticaj dugotrajne primene zeolita na zdravstveno stanje pasa, Veterinarski glasnik, (62) 3-4, 131-256
 9. Radmila Resanović, Z. Rašić, B. Kureljušić, Ivana Vučićević, 2008, Salmoneloza u živinarstvu, zbornik radova 17. savetovanja živinara, Kopaonik 2008. god, 2-25
 10. Biljana Miljković, Danka Maslić-Strižak, Ljiljana Spalević, Dobrila Jakić-Dimić, Živka Ilić, Ivana Vučićević, 2008, Control of Newcastle disease: serological investigation, 1st Mediterranean Summit of WPSA, Greece, 248-51
 11. Biljana Miljković, Ljiljana Spalević, Danka Maslić-Strižak, Živka Ilić, Ivana Vučićević, 2008, Ornithobacterium rhinotracheale (ORT)ukompleksu respiratornih infekcija kod živine, trenutno stanje-terenska observacija distrinktne zone 00, zbornik radova i kratkih sadržaja – simpozijum X epizootiološki dani, Tara 2008. god, 271-73
 12. Ivana Vučićević, D. Trailović, H. Šamanc, M. Adamović, 2008, Ispitivanje uticaja zeolita/klinoptilolita na nivo ukupnog holesterola i žučnih kiselina u prifernoj krvi pasa, zbornik radova i kratkih sadržaja – 20. savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor 2008. god.
 13. Ivana Vučićević, Dragiša Trailović, Marijana Kiricojević, Miloš Vučićević, 2008, Ispitivanje uticaja zeolita/klinoptilolita na nivo ureje i kreatinina i u prifernoj krvi pasa, zbornik radova desetog međunarodnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, Kragujevac 2008. god.
 14. Ivana Vučićević, 2007, Uticaj peroralnog tretmana zeolitom na resorpciju masti kod pasa – zbornik radova devetog međunarodnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, Palić 2007. god.
 15. I. Vučićević, M. Jovanović, 2006, Cases of poisoning in our clinical practice – 31th World Small Animal Veterinary Congres WSAVA, Prague 2006, 890
 16. Milica Cilerdžić, Ivana Vučićević  i D. Trailović, 2006, Doping i antidoping kontrola na beogradskom hipodromu, zbornik radova osmog međunarodnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, Neum 2006. god.
 17. Ivana Vučićević i Milica Cilerdžić, 2006, Trovanje razređivačem: prikaz slučaja, zbornik radova osmog međunarodnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, Neum 2006. god.
 18. Ivana Vučićević i Marina Đenić, 2006, Trovanje naftalenom, zbornik kratkih sadržaja 12. godišnjeg savjetovanja veterinara Republike srpske, Teslić 2006. god, 84-5
 19. V. Ilić, V. Krstić, Ivana Vučićević, D. Ristanović, 2005, Megakariocitna leukemija pasa, prikaz slučaja, zbornik radova i kratkih sadržaja – 17. savetovanje veterinara Srbije, Zlatibor 2005. god, 210-13
 20. Ivana Vučićević , D.R. Trailović, 2005, Primena zeolita / klinoptilolita kod novorođene ždrebadi – zbornik radova sedmog međunarodnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, Ohrid 2005. god, 232-3
 21. Jelena Jovanović, Bojan Blond i Ivana Vučićević, 2005, Primena brzih testova u dijagnostici retrovirusnih infekcija mačaka – naša iskustva, zbornik radova sedmog međunarodnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, Ohrid 2005. god, 338-9
 22. Ivana Vučićević i Jelena Jovanović, 2005, Babezioza pasa, zbornik radova sedmog međunarodnog savetovanja iz kliničke patologije i terapije životinja, Ohrid 2005. god, 327-8