logocld
U okviru Katedre za patološku morfologiju postoji independent CLD study center za edukaciju patologa, koji je podržan od strane Charles Louis Davis DVM Foundation sa sedištem u Ilinoisu, SAD.

Centar poseduje najsavremeniju svetsku literaturu iz razlicitih oblasti patologije. Pored toga centar raspolaže kolekcijom od 160 DVD izdanja koja obraduju savremenu problematiku iz oblasti patologije.

U okviru ovog centra do sada su organizovana tri simpozijuma – 2004., 2005. i 2007. godine.dog training collar