Katedra za patološku morfologiju je osnovana 1936. godine. Osnivač i prvi šef katedre bio je prof. dr h. c. Antonije Vuković, istaknuti intelektualac svog vremena i autor brojnih, i za to vreme prestižnih, knjiga i radova iz oblasti veterinarske medicine. Temelje patologije koje je on postavio sledili su i razvijali prof. dr Bogdan Jakšić, prof. dr Ðorde Sofrenović, prof. dr Nebojša Knežević, prof. dr Milanka Ðordević-Matejić, prof. dr Borislav Banovčanin, prof. dr Gliša Matić, prof. dr Milijana Knežević i prof. dr Milijan Jovanović.

Danas Katedra za patološku morfologiju ima jednog redovnog profesora, jednog vanrednog profesora, jednog docenta, tri asistenta, dva laboranta i tri higijeničara.